Dragon sala

Dragon sala je idealan prostor za organizaciju raznih vrsta sastanaka. Osim najma sale, nudimo vam potpunu audiovizualnu podršku prema najvišim standardima.

Veličina: 126,50 m2
Kapacitet
60 osoba – postavka teatar
35 osoba – postavka U oblika
50 osoba – postavka pravokutnog oblika
40 osoba – postavka učionica

Dragon sala


Informacije i rezervacije:

+ 387 33 752 900

+ 387 33 752 903

[email protected]